اسلام سیاسی؛ بلی یا خیر؟!
در اندیشه‌ی عبدالرزاق، نقش دین در ساحت سیاسی زندگی بشر فوق‌العاده حداقلی تبیین می‌شود و رسول اکرم (ص) بر اساس یک قرارداد مدنی، به تشکیل حکومت دست برد. در مقابل، امام خمینی، انتظاری حداکثری از نقش دین در سیاست دارند و دایره‌ی شمول آن را از شخص نبی‌اکرم نیز فراتر می‌داند و تا «عالم عادل» توسعه می‌دهند.
  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی
    http://nahad.ir/?siteid=51&siteid=51&pageid=56944

  • ویژه نامه بیداری اسلامی

  • test
    test